Windows7SnelToetsen: Plaatjes worden nog verbeterd

Windows 7 - Sneltoetsen

Hieronder een overzicht van de diverse sneltoetsen die beschikbaar zijn in Windows 7.
Windows logo = Met het icoontje wordt de Windowstoets bedoeld, deze zit naast de Crtl toets.

Windows logo Menu start weergeven
Windows logo + D ----------Bureaublad weergeven
Windows logo + E ----------Computer openen
Windows logo + Linkerpijl ----------Maximaliseer huidige venster tot helft scherm links
Windows logo + Rechterpijl ----------Maximaliseer huidig venster tot helft scherm rechts
Windows logo + Shift + Linkerpijl ----------Verplaats huidig venster naar andere scherm links
Windows logo + Shift + Rechterpijl ----------Verplaats huidig venster naar andere scherm rechts
Windows logo + Pijl omhoog ----------Maximaliseer huidig venster
Windows logo + Pijl omlaag ----------Vorige grootte huidig venster
Windows logo + 2x Pijl omlaag ----------Minimaliseer huidig venster
Windows logo + '+' ----------Inzoomen
Windows logo + '-' ----------Uitzoomen
Windows logo + G ----------Gadgets naar voorgrond halen
Windows logo + F ----------Zoeken
Windows logo + M---------- Alle vensters minimaliseren
Windows logo + Shift + M ----------Alle vensters terugzetten (maximaliseren)
Windows logo + R ----------Uitvoeren openen
Windows logo + P ----------Projector weergave wijzigen
Windows logo + L ----------Op slot zetten/ gebruikers wisselen
Windows logo + T ----------Schakel tussen programma's van de taakbalk
Windows logo + U ----------Open toegankelijkheidscentrum
Windows logo + X ----------Open mobiliteitscentrum
Windows logo + Pause ----------Open systeemeigenschappen
Windows logo + Spatiebalk ----------AeroPeek
Windows logo + Tab ----------Schakel tussen vensters met Windows Flip 3D
Windows logo + Ctrl + Tab---------- Schakel tussen vensters met Windows Flip 3D (vast)
Windows logo + Rechterpijl + Enter ----------PC Afsluiten
Windows logo + 2x Rechterpijl + S ----------Slaapstand
Windows logo + 2x Rechterpijl + R ----------PC herstarten
Windows logo + 2x Rechterpijl + W ----------Gebruiker wisselen
Windows logo + 1, 2, 3 etc. ----------Applicaties vanaf taakbalk starten
CTRL ----------Combinaties
Ctrl + A ----------Alle items selecteren
Ctrl + C ----------Kopiëren
Ctrl + X ----------Knippen
Ctrl + V ----------Plakken
Ctrl + Z Ongedaan maken
Ctrl + Rechterpijl Spring naar het begin van een volgend woord
Ctrl + Linkerpijl Spring naar het begin van een vorig woord
Ctrl + Shift + Linker/rechterpijl Selecteer een woord
Ctrl + Shift + N Nieuwe map maken
Ctrl + Shift + Esc Open taakbeheer
Ctrl + Esc Open startmenu
Ctrl + F4 Active venster sluiten of windows afsluiten
Ctrl + Alt + Tab Schakel tussen geopende items met pijltjestoetsen
Ctrl + Muiswiel Iconen vergroten / verkleinen

ALT Combinaties
Alt Standaard werkbalk openen met Bestand etc.
Alt + D Adresbalk selecteren
Alt + Enter Eigenschappen weergeven van item
Alt + F4 Toepassing afsluiten
Alt + Spatiebalk Snelmenu voor item openen
Alt + Tab Schakel tussen geopende items
Alt + Ctrl + Tab Het Tab venster open laten staan voor keuze
Alt + Esc Schakel tussen geopende items in volgorde
Alt + Pijl omhoog Naar map niveau hoger

Shift combinaties
Shift + Linker/rechterpijl Karakter of meerdere karakters selecteren
Shift + Delete Item definitief verwijderen
Shift + F10 Snelmenu weergeven
Shift inhouden Voorkomt dat een cd auto opstart
Shift 5 keer indrukken Plaktoetsen in/uitschakelen
Rechtershift inhouden 8 sec. Filtertoetsen in/uitschakelen

Functietoetsen
F1 Help functie
F2 Hernoemen
F3 Zoeken
F4 Adresbalk openen
F5 Vernieuwen
F6 Schakel tussen items in een venster
F10 Bestand taakbalk activeren

Overig
Backspace Vorige/bovenliggende map tonen
Esc Taak annuleren
Tab Schakel in een item
Delete Verwijderen
Home Begin van venster
End Eind van venster

Taakbalk plus Muis
Shift + Linkermuisknop Opent nieuw venster van item
Ctrl + Shift + Linkermuisknop Open nieuw venster van item (administrator)
Ctrl + Linkermuisknop Schakel tussen groep items
Shift + Rechtermuisknop Toont klassieke rechtermuisknop menu

F1
Help-informatie weergeven
CTRL+C Het geselecteerde item kopiëren
CTRL+X Het geselecteerde item knippen
CTRL+V Het geselecteerde item plakken
CTRL+Z Een actie ongedaan maken
CTRL+Y Een actie opnieuw uitvoeren
DELETE Het geselecteerde item verwijderen en naar de Prullenbak verplaatsen

SHIFT+DELETE Het geselecteerde item verwijderen zonder het naar de Prullenbak te verplaatsen
F2 De naam van het geselecteerde item wijzigen
CTRL+PIJL-RECHTS De cursor naar het begin van het volgende woord verplaatsen
CTRL+PIJL-LINKS De cursor naar het begin van het vorige woord verplaatsen
CTRL+PIJL-OMLAAG De cursor naar het begin van de volgende alinea verplaatsen
CTRL+PIJL-OMHOOG De cursor naar het begin van de vorige alinea verplaatsen
CTRL+SHIFT met een pijltoets Een tekstblok selecteren
SHIFT met een pijltoets Meerdere items in een venster of op het bureaublad selecteren of tekst in een document selecteren
CTRL met een pijltoets+SPATIEBALK Meerdere afzonderlijke items in een venster of op het bureaublad selecteren
CTRL+A Alle items in een document of venster selecteren
F3 Een bestand of map zoeken
ALT+ENTER De eigenschappen van het geselecteerde item weergeven
ALT+F4 Het actieve item sluiten of het actieve programma afsluiten
ALT+SPATIEBALK Het snelmenu voor het actieve venster openen
CTRL+F4 Het actieve document sluiten (in programma's waarin meerdere documenten tegelijkertijd geopend kunnen zijn)
ALT+TAB Schakelen tussen geopende items
CTRL+ALT+TAB Schakelen tussen geopende items met de pijltoetsen
Windows -logotoets Afbeelding van de toets met het Windows-logo +TAB Bladeren door de programma's op de taakbalk met behulp van Windows Flip 3D
CTRL+toets met het Windows-logo Afbeelding van de toets met het Windows-logo +TAB
Met de pijltoetsen bladeren door de programma's op de taakbalk met behulp van Windows Flip 3D
ALT+ESC Bladeren door items in de volgorde waarin ze zijn geopend
F6 Bladeren door schermelementen in een venster of op het bureaublad
F4 De lijst van de adresbalk weergeven in Windows Verkenner
SHIFT+F10 Het snelmenu voor het geselecteerde item weergeven
CTRL+ESC Het menu Start openen
ALT+onderstreepte letter Het desbetreffende menu weergeven
ALT+onderstreepte letter De menuopdracht (of andere opdracht met onderstreepte letter) uitvoeren
F10 De menubalk in het actieve programma activeren
PIJL-RECHTS Het volgende menu aan de rechterzijde openen of een submenu openen
PIJL-LINKS Het volgende menu aan de linkerzijde openen of een submenu sluiten
F5 Het actieve venster vernieuwen
ALT+PIJL-OMHOOG De map die zich één niveau hoger bevindt, weergeven in Windows Verkenner
ESC De huidige taak annuleren
CTRL+SHIFT+ESC Taakbeheer openen
SHIFT wannneer u een cd plaatst Verhinderen dat de cd automatisch wordt gestart