Ik ben niet voor veel verkeersdoden.
Alleen is de oplossing met drempels onjuist!!!

         
De drempel zelf

Het moet duidelijk zijn dat ik het aantal verkeersdoden onacceptabel vind. Ik kan de acceptatie hiervoor slechts begrijpen als ik doordenk in de zin van maar wat dan? Wat drijft onze regering, op alle niveaus dit te accepteren? Al gauw en simpel kom je dan op het idee dat er iets anders achter moet zitten. Al gauw denk ik dan aan economische motieven. Deze gaan terug naar het aantal auto's dat we hebben. De vraag is dan, wat is het economisch nut van zoveel auto's op de weg? Voor Wim Kok is het duidelijk. Als hij het maar voor elkaar kreeg 3% minder auto's op de weg te krijgen, dan was Nederland over 3 maanden failliet. 10% minder levert waarschijnlijk binnen een week zoveel angst op dat hij premies gaat uitloven om meer mensen auto te laten rijden. Het moet dus duidelijk zijn: minder auto's op de weg is de bedoeling niet. Ook zijn de alternatieven onzinnig. Als zij de spoorwegen zelf hadden gehouden, een management hadden gevoerd zodat ze ook eens 14 dagen van te voren plannen maakten, dan hadden we nu voldoende spoorweg en treinen gehad. Je hebt dan een keer teveel auto's dan ga je dammetjes opwerpen. Voor dit onderwerp: verkeersdrempels! Maar deze liggen als het ware allemaal onder het wateroppervlak. Het stroomt er dus slechts overheen. De racebaan die het eerst was zonder drempels is het nu met drempels en wegverspringingen en palen. Voor de racers onder ons dus nog veel leuker. Voor de onhandigers onder ons zijn het rampen. Als je het gestuntel ziet hoe fietsers en auto's en vrachtauto's nauwelijks om deze opgeworpen obstakels heen kunnen. Kleine kinderen 4 en 6 jaar naast hun moeder met nog meer kleine kinderen op haar fiets. Ook probeert ma het kleintje wat vast te houden en te leren fietsen. Dit terwijl ze laverend over drempels en bereidwillig stilstaande automobilisten proberen te cirkelen. Veel automobilisten rijden samen door tot op de drempel en omdat daar palen staan, komen ze met elkaar in de knoop. 

  De economische schade

Ik moet als ik het dorp uitwil over zes drempels. Ik hoef niet dagelijks. Soms toch vaker dan 1 keer. Maar er zijn ook taxi's, installatiebedrijven, vervoerders die talloze keren erover heen moeten. Hoe groot is de schade aan de voertuigen, vering, schokbrekers en banden. Ik hoorde dat er een rechtszaak over gevoerd is. Ik zou graag van iemand vernemen of dit zo is. Volgens mij moet de schade te verhalen zijn bij gemeente of rijk.

De kosten van de aanleg

Stommiteiten bij de aanleg

  De irritatie

Bij mij en velen dit ik spreek, is de irritatie groot. Dit zeggen ze niet alleen tegen mij omdat ze mij gelijk willen geven. Velen zien aangemoedigd door het onderwerp natuurlijk reden tot klagen op zich. Dit laat ik maar even. De palen naast de drempel geven veel mensen reden ver van de palen te blijven, het geklets van spiegels hier is aan de orde van de dag. Als ik er over nadenk hoe iemand zoiets kan verzinnen voor gebieden waar staten ook doorgaande wegen zijn omdat het de enige weg is. Ik kan me indenken dat op woonerven of woonstraten met veel kinderen iets van dit soort maatregels getroffen worden. Maar eerder zou ik er per situatie naar willen kijken en er over praten. Spreek automobilisten uit jouw buurt die van de straat een racebaan maken hierover aan.