GESLAAGD WERKBEZOEK OVERBETUWE-ROEMENIE

 

De stichting Overbetuwe helpt Mărginimea Sibiului is al vele jaren actief in de streek rond de stad Sibiu in Roemenië. Sinds de omwenteling is er in de streek een zustervereniging opgericht van vrouwen, die hun streek vooruit willen helpen. In overleg met hen zijn al veel projecten van de grond gekomen. Zo hebben enkele scholen nu goed en hygiënisch sanitair, zijn er speelplaatsen voor kinderen, worden parken en tuinen opgeknapt en worden er cursussen moderne talen gehouden voor mensen die een Bed en Breakfast -pension opzetten.

In voorkomende gevallen wordt ook direct financiële of andere humanitaire hulp gegeven voor ernstig zieken of mensen die hun kinderen anders niet naar school kunnen sturen. De stichting ondersteunt b.v. ook een sociale crèche voor de allerarmste kinderen, waarvan het gezin wordt geholpen.

Meer en meer echter is de vraag uit Roemenië er één om hulp bij het organiseren van projecten die de Roemeense partners inmiddels zelf kunnen uitvoeren. Vorige week is een uitgebreid werkbezoek gehouden waarbij 20 vrijwilligers de resultaten van hun projecten hebben gepresenteerd. Elk van deze projectleiders kreeg een startkapitaaltje uit een fonds waarin de stichting en een partnerorganisatie uit Deventer (die in dezelfde streek al even lang werkzaam is) geld hebben vastgelegd. Het startkapitaaltje geeft mensen net de middelen om een project te organiseren en de eerste benodigdheden aan te schaffen, waarna men zelf verder kan. Het doel is b.v. om de streek leefbaarder te maken en bij te dragen aan de opvoeding en opleiding van de jeugd. Kinderen leren b.v. over de bedreiging van het milieu, over afval en ontbossing. Via het project halen zij vervolgens oud papier op voor recycling en doen van de opbrengst iets om de eigen school op te knappen.

Omdat zowel Overbetuwe als Deventer aan het werkbezoek deelnamen waren de resp. burgemeesters beurtelings delegatieleider. Ook de Nederlandse ambassade was van de partij.

Naast de projecten is er tijdens het werkbezoek veel aandacht geweest voor de economische ontwikkeling van de gehele streek. Er loopt b.v. een zeer succesrijke joint venture van boomkwekerij Mauritz uit onze streek met een nieuwe boomkwekerij in Mărginimea Sibiului. Dit is een project dat werkgelegenheid biedt aan mensen van allerlei niveau uit deze Roemeense streek. Ook organiseert de boomkwekerij in Mărginimea Sibiului de opleiding van potentieel personeel (in de stille tijd van het jaar). Dit project is een voorbeeld van gelijkwaardige samenwerking waar beide partijen uiteindelijk winst in zullen behalen. Naast de boomkwekerij is men ook doende met een tuincentrum, beplanting van de oude stad van Sibiu en herbebossing. Ook een project waarin boeren samen een machinepark beheren begint vruchten op te leveren. Het is moeilijk om de boerenbevolking ervan te overtuigen om nauw samen te werken, omdat zij de “smaak van de gedwongen coöperatie” uit de communistische tijd nog in de mond hebben.

Heel blij was de stichting met de deelname van de gemeente Overbetuwe. Juist omdat de democratiseringsprocessen een grote rol spelen bij de toekomstige toetreding tot de EU, heeft met in Roemenië hard de steun nodig van deskundigen op beleidsterrein. Eerdere werkbezoeken (vanaf 2000) aan de gemeente Overbetuwe en aan de recreatiemaatschappij Rivierenland bleken nu al veel opgeleverd te hebben, o.a. het opstellen van een “toerismebeleid”, het invoeren van een gedragscode voor ambtenaren en het instellen van “burgercomités” . Deze laatste zijn een Roemeense versie van onze dorpsraden. De mensen van de gemeente Overbetuwe: burgemeester, wethouder, gemeentesecretaris en ambtenaar konden zich ervan vergewissen dat de Roemeense “dorpsraden” nu al bergen hebben verzet. Het is moeilijk om vrijwilligers te vinden in een land waar iedereen, ook na het pensioen, allerlei baantjes moet vervullen om rond te komen, maar toch waren er evenementen georganiseerd en straten en een brug opgeknapt. Iedereen droeg desgevraagd naar rato bij: zowel de gemeente als de burgers. Rijkere burgers (b.v. schapenboeren) gaven geld; anderen stelden b.v. hun paard en wagen ter beschikking. En wie echt niet kon bijdragen werkte eigenhandig mee aan de opknapbeurt van het dorp. Stel je dat eens voor in een gemeente als Overbetuwe!

Aan het eind van het werkbezoek zaten alle deelnemers vol nieuwe ervaringen. Degenen die al jaren meedoen met deze samenwerking waren onder de indruk van de snelle vlucht die de veranderingen nemen. Steeds meer wordt door de Roemenen zelf gedaan er worden door de bevolking steeds meer initiatieven ontplooid om de streek te ontwikkelen. De mensen die voor het eerst in Roemenië waren konden zo’n vergelijking niet maken, maar ook zij waren zeer onder de indruk van het land, de streek en van deze ondernemende, hard werkende mensen. En de gastvrijheid in Roemenië is nu eenmaal ongekend.

De gemeente Overbetuwe zal zich in de komende tijd beraden vragen van de gemeentes in Roemenië over kennisuitwisseling (m.b.t. afvalverwerking en gemeentelijk administratie) al dan niet te honoreren zijn. Ook in Nederland is de werkdruk immers hoog en zijn de middelen (naar ónze maatstaven) beperkt.

Overigens is het werkbezoek volledig gesubsidieerd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

  Als er mensen zijn, die n.a.v. dit verhaal er zin in hebben om de geledingen van de stichting als vrijwilliger te komen versterken, dan horen wij dat graag

Website: http://go.to/overbetuwehelptMS; e-mail: aavdvoorde@tiscali.nl.