Werkbezoek Roemeense bestuurders aan Overbetuwe
Al voor negenen woensdagmorgen draaide een grote touringcar het plein voor het gemeentehuis in Elst op.

 

STICHTING OVERBETUWE HELPT MĂRGINIMEA SIBIULUI

aangesloten bij de stichting OVR Nederland

------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Al voor negenen woensdagmorgen draaide een grote touringcar het plein voor het gemeentehuis in Elst op. Aan boord een dertigtal Roemenen, afgevaardigden van het districtsbestuur van de streek Mărginimea Sibiului. Het bestuur van een district maakt wetten en regels en speelt een belangrijke rol in de democratisering van RoemeniŽ. Om toe te kunnen treden tot de Europese Unie moeten grote veranderingen plaatsvinden in de manier waarop men met burgers en hun rechten omgaat.

Sinds een aantal jaren helpen mensen in de gemeente Overbetuwe (destijds Valburg) hun partners in RoemeniŽ om de nodige veranderingen door te voeren.

Vorig jaar heeft de gemeente Overbetuwe tijdens een dergelijk werkbezoek informatie gegeven over corruptiebestrijding, gedragscodes voor ambtenaren en het opzetten van dorpsraden. Nauwelijks waren de partners terug in RoemeniŽ of de eerste resultaten van dit werkbezoek werden geboekt. De eerste dorpsraden zijn opgericht en er is een nieuwe wet gemaakt en aangenomen over burgers: Op welke informatie deze recht hebben, wie beslissingen neemt, op welke termijn, enz. Dit is een voor RoemeniŽ ongekende stap vooruit. De Nederlandse ambassadeur in RoemeniŽ roemde tijdens een tegenbezoek in RoemeniŽ afgelopen oktober het niveau en de resultaten van deze samenwerking.

Mărginimea Sibiului vervult inmiddels een voortrekkersrol in RoemeniŽ vanwege de vele vruchtbare samenwerkingsprojecten met Nederland (o.a. de gemeente Overbetuwe en de stichting ďOverbetuwe helpt Mărginimea Sibiului.Ē)

In de werkweek van 21 tot 28 juni bezocht het districtsbestuur van Mărginimea Sibiului achtereenvolgens: de gemeente Deventer, de provincie Overijssel, de provincie Gelderland en de gemeente Overbetuwe. Achteraf blijkt dat de dag in Overbetuwe een geweldig vervolg was op het programma van vorig jaar. Er werd kort en duidelijk meer informatie gegeven over dorpsraden en gedragscodes, waarna ambtenaren, wethouders, raadsleden en gemeentesecretaris van Overbetuwe met hun Roemeense collegaís in discussie gingen over de wederzijdse ideeŽn. Ook andere stichtingen die met RoemeniŽ samenwerken, w.o. BarŠtok uit Heteren, deden mee. De discussies waren levendig, zo niet verhit, zeker ook tussen de Roemeense deelnemers. Al in het begin van de middag konden de eerste conclusies worden getrokken. Later in de week konden zelfs al de besluiten genomen worden voor de Roemeense situatie. N.a.v. de duidelijke aanbevelingen van de gemeente Overbetuwe besloot het Roemeens districtsbestuur voortaan een budget(je) ter beschikking te stellen van hun dorpsraden. Opnieuw een democratisch novum in de streek: burgers die zelf prioriteiten kunnen kiezen voor hun leefomgeving.

Vermoeid en zeer tevreden konden alle deelnemers terugkijken op een inspirerende kennisuitwisseling tussen twee verschillende culturen. De sfeer was vriendschappelijk en zo open, dat ook Roemeense collegaís die dat niet zo gewend zijn in de strenge partijen-  cultuur, tot open gedachtewisselingen konden komen.

De tweede helft van de middag was de groep te gast bij de Recreatiemaatschappij Rivierenland op het strandpark Slijk-Ewijk. De recreatiemaatschappij, de gemeente Overbetuwe en de stichting ďOverbetuwe helptÖĒverwachten dit jaar met subsidie van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten een project uit te voeren met hun partners in Mărginimea Sibiului. Dit project wil de economische ontwikkeling van de streek bevorderen door de toeristische mogelijkheden beter te exploiteren. Gezien het natuurschoon en de cultuur van de streek liggen hier volop kansen. Inmiddels zijn de Roemenen al druk bezig met de voorbereiding van het project. 25 juni konden zij nu met eigen ogen zien, hoe een recreatieproject bij ons vormgegeven wordt. Er was volop ruimte voor uitleg en stellen van vragen. Ook al was iedereen al hard bezig geweest, men was opnieuw zeer geÔnteresseerd. Daarbij had de recreatiemaatschappij een aantrekkelijke manier van rondleiden met karretjes op zonneenergie en op de fiets. Met een hapje en een drankje in de zon konden de Roemeense gasten bovendien zelf ervaren hoe aangenaam het toeven is in een Overbetuws recreatiepark.

Het was een geweldige dag, waarvan de resultaten nog lang zullen doorwerken, daarvan ben ik overtuigd.

 

Lida van de Voorde

Secretaris stichting ďOverbetuwe helpt Mărginimea Sibiului.Ē

_______________________________________________________________________

 

 

Personalia

Secr. Lida van de Voorde, Veldstraat 14                                       

6671 BX Zetten, tel.: 0488-420139                                               

Bankrek. No. 13 39 69 223 Rabobank t.n.v. 

 Penn.mr. Hermina van Aggelen, Julianaplein 3

 6671 CA Zetten, tel.: 0488-451251

Voorz. Leendert Pons, Nieboerplein 5

6671 ZJ, Zetten, tel.: 0488-451887

 

ingeschreven bij KvK en Fabr. voor Centr. Gelderland onder no. 10044701