Weekprogramma MMTP “integriteit en transparantie” verzorgd door de gemeente Overbetuwe en de stichting “Overbetuwe helpt Marginimea Sibiului”

Gasten van de Overbetuwe:

-         Dhr. Dumitru Damian BAILA,, burgemeester van de gemeente Saliste

-         Dhr. Dumitru RACEU, burgemeester van de gemeente Tilisca

-         Dhr. Cornel BARBU, Department of Informatics van de gemeente Cisnadie

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­____________________________________________________________________________

Vrijdag 19 april

  9.30- 12.00   Deelnemers volgen in den Haag een workshop om doelen, vragen en onderwerpen voor de week in Overbetuwe te formuleren met D. Hoogveld and G. Niessen van One Europe

10.30- 12.30   StOhMS gaat met 2 auto’s naar den Haag om de gasten af te halen

12.15- 12.30   Ontvangst, kennismaking en overdracht

12.30- 13.30   Lunch, aangeboden door VNG

14:00- 16.00   Reis naar Overbetuwe. Deelnemers onderbrengen in Hotel de Vereniging in Elst. en hen wegwijs maken. (tel.nummers, locatie, programma)

Diner deelnemers op eigen gelegenheid

 

Zaterdag 20 april

Oriëntatie ter plaatse op de samenwerking tussen Roemeense en Nederlandse ondernemers samen met gasten uit Deventer.

10.15               Gasten worden opgehaald in Elst. Bij het hotel is ook de Deventer delegatie.

11.00- 12.00   Bezoek aan Boomkwekerij Mauritz in Opheusden.

12.30- 13.30   Excursie naar Gelders melkveebedrijf van fam. Wijers, tussen Driel en Arnhem

14.00- 15.00   Roemeens koud buffet voor alle gasten bij fam. Pons.

15.00- 18.30   Rest van de middag gasten vrij om te winkelen en programma voor te bereiden

18.30               Ontvangst door voltallig bestuur StOhMS; diner

 

Zondag 21 april

Kennismaking met Overbetuwe en omgeving

 9.00- 12.00    Vrij (desgewenst kerkbezoek).

12.30               Lunch met voordracht door voorzitter van de regionale BvP, vrouwen nu

14.00- 16.00   Bekijken van e.a. Overbetuwse dorpskernen: b.v. Zetten, Hemmen (kasteeltuin, landgoed, kerk, dorpsplein), Herveld (molen, museumboerderij), Elst, Heteren (oorlogsmusem)

16.00- 18.00   Gezamenlijke voorbereiding weekprogramma, verslag en projectopdracht.

18.00               Diner deelnemers met begeleiders in Heteren bij Sprokkelenburg.

 

Maandag 22 april

Programma door en met de recreatiemaatschappij rivierenland.

9.30     Aankomst en ontvangst op Strandpark Slijk-Ewijk (strandpaviljoen)

10.00   Voordracht direkteur, dhr Koedam: organisatievorm recreatiemaatschappij; verschil voor en na de privatisering, relatie tot de gemeente(n), geldstromen, omgaan met belangen(tegenstellingen), knelpunten; aansluitend te voet een bezoekje aan enkele onderdelen van het recreatiegebied aldaar

12.00   Lunch, aangeboden door de recreatiemaatschappij

13.15   Vertrek richting Doornenburg

13.30      Bezoek aan Immenhof (Bed&Breakfast)/Toeristisch samenwerkingsverband Over-Betuwe. Gesprek met exploitanten over samenwerking met recreatiemaatschappij.

14.15   Bezoek aan kasteel Doornenburg. Ruimte voor gesprek met exploitanten en vragen aan recreatiemaatschappij (afsluiting uiterlijk 15.00 uur).

16.00   Werken aan stageopdracht

Diner deelnemers op eigen gelegenheid.

 

Dinsdag 23 April

Uitwisseling met de gemeente Overbetuwe in het gemeentehuis te Elst. Hierbij is ook de gemeente Deventer (2 personen), met haar 8 Roemeense gasten (ook Roemeense pers) uitgenodigd. Dagvoorzitter: Leen Pons.

 9.00-9.30       Ontvangst van de Roemeense gasten, de afvaardiging uit Deventer en de SOhMS

 9.30-9.45       Verwelkoming van alle gasten door de burgemeester E. Tuijnman

9.45-10.15      Het fusieproces van de 3 voormalige gemeenten Elst, Heteren en Valburg en de stand van zaken door Mr. J.P.J. van Muijen, gemeentesecretaris.

10.15-11.00    Discussie over de inleiding fusieproces

11.00-11.30    Pauze

11.30-12.00    Dorpsraden en wijkplatforms en de lijnen naar het gemeentebestuur. Communicatiestructuur en uitvoering in de dagelijkse praktijk door C. Wustefeld

12.00-12.45    Discussie

12.45-13.45    Lunchpauze

13.45-14.15    ISO-certificering en kwaliteitscontrole. Aan welke voorwaarden moet voldaan worden en de dagelijkse praktijk door G. de Valois Turk

14.15-15.00    Discussie over ISO-certificering

15.00-15.30    Pauze

15.30-16.00    Integriteit in het bestuurlijk proces. Welke voorwaarden en afspraken moeten worden gemaakt. Draagvlak en de dagelijkse praktijk door M. Rook

16.00-16.45    Discussie

16.45-17.45    Napraten met borrel.

17.45               De Deventer delegatie vertrekt naar Deventer

18.00- 19.00   Presentatie van het gemeentewapen en ambtsketen aan de gemeenteraadsleden en hun partners waarbij tevens een klein buffet wordt aangeboden. De Overbetuwse-Roemeense gasten en de stichting) zijn hierbij uitgenodigd

[’s avonds werken aan het werkstuk voor vrijdag]

 

Woensdag 24 april:

Gezamenlijk programma van de deelnemers uit Overbetuwe en Deventer in Deventer.

  9.00-11.30    Programmabeheer en projectmanagement als instrumenten voor effectief beleid:
als case de interregionale samenwerking tussen het district Sibiu en Deventer en Overbetuwe.              1 + 1=3.   Presentatie door Jan Achtereekte / Johan Kuiper en Maria Kleinbeernink van het                      Kernteam Interregionale Samenwerking                             
12.00-13.00 Lunch, aangeboden door gemeente Deventer

13.00-15.00 Samenwerking, samenspraak met instellingen en burgers bij de ontwikkeling en
                     uitvoering van beleid:  de wijkaanpak als instrument in Deventer.

15.00-17.00 Gemeentelijke communicatie als instrument: uitgangspunten en werkwijzes;
                     betrokkenheid van burgers; onderzoek naar wensen van burgers;  communicatie
                      i.p.v. voorlichting; laten zien van website / voorlichtingsloket /herstructurerings-
                     gebied Bergweide als case; gesprek en discussie met W. Waelen
19.00           Diner.

 

Donderdag 25 april

10.00- 12.00   Programma over democratie, goed bestuur en transparantie in de gemeente       Overbetuwe door en met een aantal gemeentelijke politieke partijen: PvdA, D’66 en Groen Links. Discussie en gesprek toegespitst op de stageopdracht en het werkstuk van de Roemeense gasten.

Locatie: het gemeentehuis.

12.00- 13.30   Koffietafel met deelnemers van het ochtendprogramma in de Vereniging

13.30- 17.00   Werken aan de presentatie voor vrijdag met ondersteuning Deet Hoogveld (one Europe). namens de VNG. Paul Rooijackers heeft hiervoor een passende ruimte gereserveerd op het gemeentehuis. Zo nodig zijn ambtenaren te benaderen voor informatie.

Diner deelnemers op eigen gelegenheid

 

Vrijdag 26 april

Gemeente en SOhMS begeleiden de deelnemers bij overdracht en presentatie.

10.00- 12.00   Reis van gasten en begeleiders naar VNG, Nassaulaan 12 Den Haag.

12.30- 13.30   Lunch, aangeboden door de VNG

13.30- 14.30   Evaluatie van cursus en stage naar inhoud en  proces m.b.v. een vragenlijst     

14.30- 16.30   Miniconferentie: “de mogelijkheden voor een effectieve corruptiebestrijding in
 Roemenië en Nederland” . Hierbij hoort de presentatie van de Roemeense projectvoorstellen, feedback door een panel and en een discussie. Dagvoorzitter: Norbert Pijls, VNG International.

16.30- 17.00   Overhandigen van certificaten aan de deelnemers door Mr. Julian Buga, Ambassadeur van de Roemeense Republiek in Nederland

18:00 - 20:00   Buffet in de Roemeense Ambassade

20:15               Afscheid: terugreis